webinar register page

Fotosnacket 2/12 tema skog och kreativ
Fotosnacket 2/12 med Jonathan Stenvall och Louise Nordström Pettersson

Vill du ha feedback på dina skogs eller kreativa bilder? Skicka in max 3 bilder till Info@nordiskafotokurser.se så kanske det är dina bilder vi diskuterar.

Dec 2, 2021 07:00 PM in Stockholm

* Required information
Loading