webinar register page

Webinar banner
Den gröna EU-taxonomin i skarpt läge: Vad ska kommunsektorn planera för?
Den gröna taxonomin – EU:s nya klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter – ska framöver genomföras i praktiken via rapporteringskrav samt andra regler och riktlinjer. Hur detaljerna för detta kommer att se ut börjar nu bli allt tydligare.

Kommuninvest samt de flesta kommuner och regioner kommer att påverkas. Därför behöver förberedelserna intensifieras. Men vad är det mer konkret som planeringen behöver innehålla? Vilka fasta punkter och övervägandet finns det så långt att förhålla sig till när det gäller att omsätta komplex lagstiftning i den löpande verksamheten? Vilka är de huvudsakliga utmaningarna? Finns det några möjligheter? Skulle taxonomin exempelvis kunna användas som ett verktyg för att driva på den egna omställningen?

Panel
Loïc Viatte, stabsenheten finansmarknadsavdelningen Finansdepartementet
Marie Baumgarts, partner och hållbarhetsexpert KPMG
Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun
Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest

Oct 5, 2022 09:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading