webinar register page

Webinar banner
PISO Lokacijska informacija
Na seminarju bom predstavil različne možnosti tabelaričnega izpisa v skladu s pravilnikom. Pri pripravi tabelaričnega izpisa smo izhajali iz veljavnega pravilnika, v točki pravnih režimov pa smo dodali možnost deljenega izpisa za zavarovana območja, varovalne pasove GJI in omejitve.

00:29:00

* Required information
Loading