webinar register page

Webinar banner
Webinar: Gestores de residència
El nou rol infermer ha sorgit per donar resposta a la necessitat de la coordinació entre l’AP i les residències de gent gran i assistides. En aquest webinar intentarem conèixer diferents models organitzatius del nostre territori. Webinar organitzat per la comissió d'atenció comunitària del COIGi

Oct 19, 2021 05:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: COIGirona Infermeres.