webinar register page

Webinar banner
Vad är smittfri hiv?
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige i samarbete med Posithiva Gruppen, bjuder in till webbinarium. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om hiv hos personal inom hälso- och sjukvården samt bana väg för ett gott omhändertagande och bemötande av personer som lever med hiv.

Varmt välkommen!

Nov 23, 2022 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .