webinar register page

DCW Gweminar Straeon Digidol
Straeon Digidol

Mae’r cysyniad o Straeon Digidol wedi bod yn boblogaidd ers sawl blwyddyn ond bellach gallwch greu stori broffesiynol yn hawdd ac yn gyfleus o’ch ffôn neu dabled. Mae’r cwrs yn dangos sut i gynhyrchu fideos byr safonol ar eich dyfeisiau: yn amrywio o greu taith ar hyd llwybrau’r cof i greu cyfarwyddiadau defnyddiol.

Yn y weminar hon byddwn yn:
● Egluro pam fod straeon digidol yn ddefnyddiol ac yn rhoi ambell ystyriaeth allweddol sut i ddechrau arni.
● Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video ar ddyfais Apple.
● Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio’r ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg. This session will be delivered in Welsh.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Jan 26, 2022 02:00 PM in London

* Required information
Loading