webinar register page

Governors for Schools free governor recruitment service for schools in Wales
Does your school need to fill outstanding or upcoming governor vacancies? Are you looking for volunteers with a variety of skill sets to help drive strategic change? Learn how Governors for Schools could support you at their free information session.

The webinar is aimed at those already working in governance, particularly headteachers, chairs of governors, and clerks. It will explore how the Governors for Schools service works, how they recruit potential governors, and the free training available to help support volunteers once they’re in their new role. The session will also cover how they can work with your school to find governor candidates who meet your individual requirements.

The webinar will be recorded and circulated to all registrants. If you have any questions please contact Loren.Nadin@GovernorsforSchools.org.uk

----

A oes angen i'ch ysgol lenwi swyddi llywodraethwyr sy'n wag neu sydd ar ddod? Ydych chi'n chwilio am wirfoddolwyr gydag amrywiaeth o setiau sgiliau i helpu i ysgogi newid strategol? Dysgwch sut y gallai Governors for Schools eich cefnogi yn eu sesiwn wybodaeth.

Mae’r weminar wedi’i hanelu at y rheini sydd eisoes yn gweithio ym maes llywodraethu, yn enwedig penaethiaid, cadeiryddion llywodraethwyr, a chlercod. Bydd yn archwilio sut mae'r gwasanaeth Governors for Schools yn gweithio, sut y maent yn recriwtio llywodraethwyr posibl, a'r hyfforddiant rhad ac am ddim sydd ar gael i helpu i gefnogi gwirfoddolwyr unwaith y byddant yn eu rôl newydd. Bydd y sesiwn hefyd yn ymdrin â sut y gallant weithio gyda'ch ysgol i ddod o hyd i lywodraethwyr sy'n bodloni eich gofynion unigol.

Sylwch y cynhelir y gweminar yn Saesneg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Loren.Nadin@Governorsforschools.org.uk

Mar 21, 2023 04:00 PM in London

* Required information
Loading