webinar register page

Webinar banner
PISO Lokacijska informacija
Na seminarju bodo predstavljene različne možnosti dela z aplikacijo PISO Lokacijska informacija. Prikazane bodo tudi novosti zadnjih posodobitev (usklajevanja z zakonodajo, tabelarični izpisi ...)

00:48:00

* Required information
Loading