webinar register page

Webinar banner
Webinár: Pohľad na Ježišove ukrižovanie (Slovakia and Czechia)
Ako sa blíži Veľký týždeň, pozývame vás všetkých, aby ste sa k nám pripojili a spolu s Ježišom sa vydali na cestu na vrchol Kalvárie a k ukrižovaniu nášho Pána. Prostredníctvom evanjeliových úryvkov z Biblie a Ježišovho pohľadu na jeho ukrižovanie z Knihy pravdy si prehĺbime pochopenie Pánovho utrpenia na kríži a veľkej obety, ktorá bola na Kalvárii prinesená za spásu našich duší.

Apr 4, 2023 07:30 PM in Vienna

* Required information
Loading