webinar register page

Webinar banner
Den kommunala låneskulden 2021: Vart är skuldnivåerna på väg?
Strax före detta webbinarium lanseras årets upplaga av ”Den kommunala låneskulden”. I denna återkommande rapport ger Kommuninvest en samlad och uppdaterad bild av kommuners och regioners investeringar, lån och skuldsättning.

Kommuner och regioner har på kort sikt haft relativt gott om pengar, men står på längre sikt inför stora ekonomiska utmaningar. Den demografiska utvecklingen, där andelen äldre ökar och andelen yrkesarbetande minskar i en växande befolkning, kommer att sätta välfärden under allt större press.

Hur kan och bör kommunsektorn hantera balansräkningarna i denna dynamik? Är investeringsnivåerna tillräckliga? Är låne- och skuldnivåerna hanterbara? Hur ser förutsättningarna ut för att i det längre perspektivet klara de investeringar som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden?

Panel:
Lars Calmfors, professor emeritus internationell ekonomi Stockholms Universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning
Emelie Värja, forskningschef Kommuninvest
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun

Oct 6, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sandra Hertze.