webinar register page

Webinar banner
17a Jornada Sociosanitària "La salut mental i l'envelliment"
Ens centrarem en l’abordatge dels trastorns mentals lligats a l’envelliment, anomenats 'trastorns psicogeriàtrics', i els 'trastorns de conducta vinculats als processos de deteriorament cognitiu'. I compartirem experiències, per abordar millor el futur dels tractaments dels trastorns mentals en la població envellida.

Programa de la Jornada Sociosanitària Webinar 2022:
10h - Inauguració
10.10h - Ponència Victor Pérez 'L’expressió de la malaltia mental en les persones grans. Psicogeriatria i neurociències
10.45h - Lliurament Premis de Recerca d'Atenció Sociosanitària 2022
11h - Taula Rodona 'L’abordatge dels trastorns mentals en l’àmbit de l’Atenció Intermèdia'
12h - Ponència Joan Vegué 'Estratègies de futur per a l’abordatge dels trastorns mentals en les persones d’edat avançada i institucionalitzades
12.30h - Cloenda

Nov 22, 2022 10:00 AM in Madrid

La Fundació Mutuam Conviure és una entitat sense ànim de lucre que promou la millora de l’assistència sociosanitària i social de les persones grans que viuen al nostre país mitjançant, fonamentalment, programes de recerca, de formació continuada dels profe
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .