webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
NRDLS: Kartlegging av språk for barn fra 3-7 år
Webinaret gir en rask innføring i NRDLS, som er basert på den fjerde utgaven av RDLS (siste norske utgave er fra 1978), nå med norske normer for aldersgruppen 3-7 år.

Oct 3, 2022 01:00 PM in Oslo

* Required information
Loading