webinar register page

Webinar banner
Výroční schůze spolku Spokojené Díly
- zhodnocení aktivity pro rok 2021
- plán aktivit pro rok 2022
- stav obchvatu Kuřimi a D43 a další plánované aktivity spolku v této oblasti
- volba výboru spolku na rok 2022

Dec 7, 2021 06:30 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading