webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa poświęcona prezentacji projektu "Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu"
Podczas konferencji ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Fundacji Pro Futuro Theologiae oraz o. dr hab. Mateusz Przanowski z Instytutu Tomistycznego omówią główne założenia projektu Opera Omnia, jego znaczenie naukowe oraz rangę w zestawieniu z innymi tego rodzaju przedsięwzięciami realizowanymi na świecie.

Z kolei o. dr Tomasz Grabowski prezes Wydawnictwa W drodze zaprezentuje pierwszy tom serii: "Dzieła wszystkie", t. 43, Objaśnienie „Polityki”. Przedstawi również założenia wydawnicze serii oraz kalendarium publikacji kolejnych jej tomów. Dr Piotr Paweł Orłowski z Fundacji Pro Futuro Theologiae wygłosi wykład: "Dlaczego warto czytać św. Tomasza".

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A)

Jan 20, 2023 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .