webinar register page

Kunskapswebbinarium - Hur formar vi ANDTS-arbetet med unga för att det ska fungerar och ge resultat?
Arrangörer: Prata om Alkohol i samverkan med U-FOLD vid Uppsala Universitet.

Föreläsare:
- Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD)
- Anna Nygren, speciallärare och elevhälsoexpert på Prata om Alkohol
- Per Hazelius, projektledare på Prata om Alkohol

Kort om innehållet:
Experterna delar med sig av sina kunskaper om vad forskningen säger inom det förebyggande arbete med unga och hur teorierna praktiskt kan tillämpas i skolan. Vad fungerar och vad borde vi satsa mer på?

Frågor som kommer att besvaras under webbinariet:
- Identifiering av riskgrupper, riskbeteenden och riskfaktorer bland unga.
- Vad krävs för att nå ut och påverka unga att skjuta upp en eventuell alkoholdebut?
- Vad säger vetenskapen och praktiken om skolan som framgångsfaktor i det förebyggande arbetet?
- Hur kan vi utforma pedagogiska verktyg för att träna upp en “resistens i hjärnan” hos unga mot alkohol?
- Vad saknas för att lyckas med det förebyggande arbetet i skolan idag och vanlig fallgropar.

Efter presentationen öppnar vi upp för frågor.

Mer om webbinariet:
Under webbinariet förmedlas kunskap och inspiration från föreläsarna om hur vi teoretiskt och praktiskt kan utveckla det förebyggande arbetet mot riskgruppen unga. Detta för att öka kunskapsnivån inför avgörandet av ANDTS-strategin i år.

Regeringen beslutade den 24 mars 2022 om en ny strategi för politiken på ANDTS-området för perioden 2022-2025. I den nya skrivelsen om ANDTS-strategin finns det luckor i arbetet med unga. När exempelvis skolan nämns är det nästan bara elevhälsans roll att förebygga ANDTS-bruk som berörs. Skolans roll som ”förebyggare” nämns i väldigt begränsad utsträckning. Skolan har en central och unik position i arbetet med att få unga att förebygga bruk av ANDTS.

Målgrupper:
Sakkunniga och anställda inom förebyggande arbete på regioner, kommun, skola mfl.
Socialutskottet
Utbildningsutskottet

May 20, 2022 09:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading

Speakers

Per Hazelius
Projektledare Prata om Alkohol @KKM Gruppen
VD och medgrundare av KKM Gruppen
Anna Nygren
Elevhälsoexpert på Prata om Alkohol @KKM Gruppen
Anna är speciallärare och elevhälsoexpert
Fred Nyberg
Professor e.m. i biologisk beroendeforskning @U-FOLD
Professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD)