webinar register page

Webinar banner
Framtiden för Riksbankens nya referensränta – Swestr
Referensräntor har länge haft stor betydelse på finansmarknaden. De används som riktmärken i prissättningen av finansiella kontrakt – alltifrån vissa derivat och obligationer till lån med rörlig ränta till hushåll och företag.

De traditionella referensräntorna, av vilka Stibor är en, har tidvis utsatts för kritik. I den s k Libor-skandalen 2012 uppdagades även manipulation. Deras svaghet har varit att de tenderat att baseras på bedömningar snarare än faktiska transaktionsdata.

Som en del i en global reform av referensräntor, där flera centralbanker är involverade, har Riksbanken tagit fram Swestr. Ambitionen är att denna helt transaktionsbaserade referensränta på lite sikt ska kunna ta över efter Stibor.

Sedan januari har Riksbanken genomfört en testperiod. Från sensommaren publiceras Swestr officiellt.

Frågan är nu vad som framöver är att förvänta sig av Swestr? Kommer marknaden att ta till sig den nya referensräntan och hur snabbt kommer det i så fall att ske?

Panel:
Martin Flodén, vice riksbankschef
Maria Viimne, vice vd Kommuninvest

Sep 30, 2021 02:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sandra Hertze.