webinar register page

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5-69 år
Webinaret gir deg en oversikt over SRS-2 som verktøy. Webinaret retter seg først og fremst mot personer i helsesektoren som jobber med vurdering av sosial fungering hos barn med autisme, men er også et relevant verktøy for ansatte i PPT med testkompetanse, som grunnlag for intervensjon eller tiltak.
Please choose only one webinar to attend.
Time shows in
* Required information
Loading