webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Keeping Occupied - Cadw’n Brysur
This session will be delivered in English.

This webinar will:

Discuss the importance and benefits of keeping occupied.

Give an overview of digital options for keeping the people you support occupied including Art & Creativity; Gaming; Identifying Nature; Mindfulness & Meditation; Music & Audio; Social Media; Quizzes & Puzzles; Reminiscence; and Video.

Cadw’n Brysur

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Yn y weminar hon byddwn yn:

Trafod pwysigrwydd cadw’n brysur.

Rhoi trosolwg o opsiynau digidol ar gyfer cadw ein hunain yn brysur, gan gynnwys, Celf a Chreadigrwydd; Gemau; Adnabod Natur; Ymwybyddiaeth Ofalgar a Myfyrdod; Cerddoriaeth a Chlywedol; Cyfryngau Cymdeithasol; Cwisiau a Phosau; Hel Atgofion; a Fideo.

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Nov 17, 2021 10:00 AM in London

* Required information
Loading