webinar register page

Webinar banner
AEC Collection – Универсален пакет за сградно и инфраструктурно проектиране
В този онлайн семинар ще разгледаме основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Architecture, Engineering & Construction Collection. Продължителността на онлайн семинара ще е около час.

- Тенденции и динамика на строителната индустрия и прилагането на BIM технологията;
- Основните BIM и CAD продукти за сградно и инфраструктурно проектиране в Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection;
- Работните процеси, осъществен между отделните продукти от колекцията.

Mar 2, 2022 03:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.