webinar register page

Webinar banner
Người Khiếm Thị Với Công Việc Biên Phiên Dịch
Người khiếm thị có sở thích và xu hướng lựa chọn theo học các ngành về ngôn ngữ, ngoại ngữ, đặc biệt là ngữ văn anh. Thực tế hiện nay cũng cho thấy có không ít những sự thành công của người khiếm thị đến từ lĩnh vực này. Biên phiên dịch là một trong những công việc đòi hỏi cao về khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, phản ứng nhạy bén linh hoạt... vậy người khiếm thị đã thực hiện công việc này thế nào?
Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai trân trọng kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng tham gia chương trình chia sẻ của khách mời Nghiêm Đình Đạt. Một người khiếm thị mù hoàn toàn có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện công việc biên phiên dịch.
buổi 1: 15:30 – 17:00 ngày 25/05/2022 tổng quan công việc biên phiên dịch + công nghệ đóng vai trò thế nào trong dịch thuật.
Buổi 2: 15:30 – 17:00 ngày 26/05/2022 đặc điểm công việc phiên dịch người khiếm thị + những điều cần lưu ý khi làm phiên dịch.
Rất mong quý vị quan tâm cùng đăng ký tham dự và chia sẻ đến nhiều người khác.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .