webinar register page

Luther NT 500 år» av Alex Gonzalez og Pål-Espen Tørisen
I september 1522 ble en av historiens viktigste bøker utgitt av den tyske reformatoren Martin Luther, hans oversettelse av Det nye testamente til tysk. Dette var første gang det ble oversatt fra gresk til et moderne språk og dannet grunnlaget for et vell av oversettelser til andre språk, inklusiv dansk, svensk, islandsk og finsk. Samtidig formet Luther i realiteten et enhetlig tysk språk.

Webinaret er todelt. Første del omhandler grunnlaget og forhistorien for Luthers oversettelse, mens andre del omfatter arbeidet med oversettelsen og dens etterspill og innflytelse.

Oct 6, 2022 06:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .