webinar register page

Webinar banner
2023: canvi de paradigma. Com invertir en aquest nou entorn?
Conferència sobre l’entorn actual dels mercats financers i previsions per a l’any en curs, a càrrec de David Macià Pérez, CFA, director d’Inversions i Estratègia de Mercats de Crèdit Andorrà Asset Management.

Macià parlarà dels aspectes crítics per prendre les millors decisions d’inversió en un entorn canviant respecte dels últims anys, i en què la inflació continuarà marcant el ritme de l’economia.

El Grup Crèdit Andorrà ofereix serveis de gestió i assessorament d’inversions, i actualment gestiona més de 4.500 milions d’euros entre fons d’inversió, carteres de gestió discrecional i contractes d'assessorament financer.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .