webinar register page

Het Heilig Woord van God handhaven en onwaarheden verwerpen (Belgium/Netherlands)
Ave Maria!

U bent uitgenodigd op een Nederlands webinar met als titel: Het Heilig Woord van God handhaven en onwaarheden verwerpen.

Mattheüs 4:4 ‘Niet van brood alleen leeft de mens, doch van ieder woord dat komt uit de mond van God.’
Dit Bijbelvers van Jezus moet iedereen eraan herinneren zich te concentreren op het Heilig Woord van God te midden van de verwarring in de wereld van vandaag.

Sinds de tijd van Adam en Eva is de duivel bezig geweest Gods kinderen te misleiden. Satans voortdurende pogingen om de mens ertoe te verleiden God te verwerpen zijn nooit zo duidelijk geweest als in onze tijd.

Nieuwe interpretaties van Gods 10 Geboden leiden tot valse leerstellingen die de gelovigen misleiden om de zonde te tolereren en te aanvaarden. Een geloofscrisis breidt zich nu uit door een liberale en eigenzinnige kerkelijke hiërarchie die een vals evangelie van barmhartigheid promoot.

Jezus legt verder uit op 11 oktober 2012:
“Deze leugens – in de vorm van nieuwe wetsvoorstellen, nieuwe ideeën en nieuwe voorschriften - doen maar één ding: ze overtreden de Wetten van God. Het zijn wetten van verdraagzaamheid die vrijelijk toelaten dat de zondige daden in jullie grondwetten en Kerken verankerd worden.”

De systematische verwerping van Gods Waarheid in de wereld van vandaag toont ons dat wij leven in de tijd van de grote geloofsafval voorzegd in de Heilige Schrift.

Laat ons gedurende een uur luisteren naar wat onze Heer Jezus ons leert over het belang van het handhaven van Gods Heilig Woord voor de redding van onze ziel.

Laten we familie en vrienden, ook die van andere geloofsovertuigingen, uitnodigen voor dit Nederlands seminar, zodat ze zullen weten hoe ze het Heilig Woord van God kunnen verdedigen en de valse leer kunnen verwerpen die de wereld verteert en zielen naar de hel leidt.

Jezus, ik vertrouw op U!

Mar 20, 2023 07:30 PM in Brussels

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .