webinar register page

DCW Gweminar Diogelwch ar-lein
Diogelwch ar-lein

Bydd y gweminar hwn yn:
• Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, gan gynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn mewn negeseuon e-bost.
• Trafod ffyrdd i gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys awgrymiadau am ddiogelwch porwyr gwe a diogelwch cyfrineiriau.


Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg. This session will be delivered in Welsh.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Feb 9, 2022 02:00 PM in London

* Required information
Loading