webinar register page

«Bibelske personer bekreftet av arkeologien – del 1» av Dan-Åke Mattsson
«Tiden er Bibelens beste venn». Bakgrunnen for dette utsagnet er de arkeologiske funn som er blitt gjort opp gjennom årene. Disse funnene bekrefter mange av de personene som omtales i Bibelen. Foredraget vil ta oss med på en spennende arkeologisk tur, der vi kommer til å bli bedre kjent med noen av disse personene. Foredraget vil bli holdt av Dan-Åke Mattsson, medforfatter av to guidebøker knyttet til arkeologien og Bibelen.

Oct 17, 2022 06:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .