webinar register page

Canvi d'època en els moviments migratoris - Saskia Sassen
Conferència de Saskia Sassen en el marc de la inauguració del Màster en Moviments Migratoris al Segle XXI


Per entendre millor els fluxos migratoris i les dinàmiques complexes que hi ha al darrere.

Xerrada en castellà.

Oct 1, 2021 05:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: UdG.