webinar register page

Kontaktallergi och hudirritation av glukossensorer och insulinpumpar - vad kan man göra som behandlande läkare/sköterska?
Föreläsare: Ina Anveden Berglind, Överläkare, med. dr. Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Sep 8, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.