webinar register page

Webinar banner
VEPP-kehä lapsen myönteisen kasvun ja oppimisen tukena -webinaari
Hyvässä oppimisympäristössä on turvallinen olo, arvostetaan toisia ja koetaan paljon iloa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen myönteisillä oppimiskokemuksilla luodaan hyvät juuret lapsen opinpolulle.

Tässä webinaarissa KT Samuli Ranta kertoo, miten voit tukea lasten oppimista ja hyvinvointia ja kehittää pedagogista toimintaa päiväkodissa. Esillä ovat niin opettajan suhde lapseen, positiiviset oppimiskokemukset, lapsen autonomian tukeminen, lasten vuorovaikutussuhteet kuin aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet.

Pääset kuulemaan, miten voit hyödyntää oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen soveltuvaa VEPP-kehää, eli varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen positiivisen pedagogiikan jatkuvan kehittämisen arviointityökalua. Webinaarissa tutustutaan VEPP-kehän sisältöihin ja siihen, kuinka voit hyödyntää sitä oman ammatillisen kasvusi tueksi ja lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen huomioimiseksi.

Samuli Ranta on Itä-Suomen yliopistossa työskentelevä yliopistotutkija, joka on aktiivisesti ottanut kantaa varhaiskasvatuksen ongelmakohtiin ja haluaa olla mukana kehittämässä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Häneltä ilmestyy syyskuussa Kasvun juuret - Miten tuen lapsen oppimista ja hyvinvointia? -kirja, jossa pureudutaan oppimisen ja hyvinvoinnin perustaan tutkimustietoon pohjautuvien teemojen avulla. Tilaa kirja tarjoushintaan 15.9. mennessä tästä:
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/kasvunjuuretwebinaari

Sep 8, 2021 06:00 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Koulutukset / Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu.