webinar register page

GREEN NIGHT: Yeşil Veri Merkezleri İçin Sürdürülebilir Enerji Yönetimi (GreenDC)
Arş.Gör. M.Türker TAKCI (Gebze Teknik Üniversitesi) tarafından "GREEN NIGHT" Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacı Gecesi Etkinliği Projesi kapsamında düzenlenecek webinar kapsamında sürdürülebilir enerji yönetimi hakkında bilgi sunulacaktır.

Sep 24, 2021 12:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yaşar Üniversitesi.