webinar register page

Webinar banner
Razvojne novosti sistema KADRIS 4 in mobilne aplikacije KADRIS 4 Mobile
Katere novosti boste videli in slišali?

1. Nove funkcionalnosti modula Planiranje in razporedi zaposlenih v kombinaciji z uporabo mobilne aplikacije KADRIS 4 Mobile:

- kako po novem urejate, spreminjate in objavljate delovni plan,
- kako delovni plan postane objavljeni plan,
- kako poteka obveščanje zaposlenih o objavi oz. spremembi razporeda dela,
- kako zaposleni preko mobilne aplikacije pošilja vloge oz. predloge razporedov dela in menjav razporedov dela,
- kako zaposleni v mobilni aplikaciji spremlja odobrene, zavrnjene in čakajoče vloge za razporede in menjave,
- kako zaposleni v mobilni aplikaciji spremlja aktualne razporede (urnike) dela v mobilni aplikaciji.

2. Nove funkcionalnosti spletne in mobilne registracije delovnega časa:

- kako vnesemo teoretični plan, izračunamo teoretično evidenco dela in teoretično plačo,
- kako zaposleni dostopajo do osebnih dokumentov (npr. plačilna lista) v mobilni aplikaciji KADRIS 4 Mobile,
- kako zaposleni spremljajo statuse prisotnosti in odsotnostih vseh sodelavcev v mobilni aplikaciji KADRIS 4 Mobile,
- kako sistem obvešča vodje o presežkih ur zaposlenih tekom posameznega meseca,
- kako sistem opominja uporabnike o napakah pri registraciji prihodov in odhodov z dela.

Katere novosti so še v pripravi?

Na koncu vam bomo predstavili še, kako bo v sistemu KADRIS 4 urejeno digitalno podpisovanje in arhiviranje dokumentov.

Mar 23, 2023 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Vrhunski strokovnjaki za razvoj poslovnih rešitev in strojne opreme za digitalizacijo delovnih mest. Naše rešitve omogočajo upravljanje človeškega kapitala, delovnega časa, tehnično varovanje prostorov in obračun plač.
* Required information
Loading

Speakers

Mojca Hafner Jereb
Produktna vodja @ČETRTA POT, d.o.o., Kranj
Mojca Hafner Jereb, dipl. organizatorka managementa - smer informatika v organizaciji in managementu, je vrhunska strokovnjakinja za svetovanje in postavitve sodobnih poslovnih sistemov na segmentu upravljanja delovnega časa z več kot 16 let delovnih izkušenj, danes zaposlena kot produktna vodja v podjetju ČETRTA POT. Njen raziskovalni duh je vpleten v razvoj tehnološko in vsebinsko dovršenih rešitev za digitalizacijo delovnih mest.