webinar register page

Webinar banner
Återhämtning på gång: Vart tar konjunkturen vägen efter pandemin?
Mycket talar för att 2021 och 2022 blir år som präglas av en relativt stark återhämtning efter pandemin. Men hur stark blir den? Och vad händer efter det? Vilken konjunkturutveckling kan vi se framför oss i det lite längre perspektivet?
Vad är att vänta när det gäller tillväxt och skatteunderlag – för Sverige som helhet och i olika delar av landet? Hur stor utmaning kan långtidsarbetslösheten tänkas bli? Vad är rimliga prognoser för inflation, inflationsförväntningar och räntenivåer? Vilken roll kan ändrade befolkningstrender spela för konjunkturen?

Panel:
Annika Winsth, chefsekonom Nordea
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet
Patrik Jonasson, ekonom på sektionen för ekonomisk analys SKR

Sep 7, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sandra Hertze.