webinar register page

DCW Gweminar Hygyrchedd Digidol
Hygyrchedd Digidol

Yn y weminar hon byddwn yn:
• Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern.
• Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol.
• Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu.

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg. This session will be delivered in Welsh.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Mar 16, 2022 02:00 PM in London

* Required information
Loading