webinar register page

Webinar banner
Vad behöver göras åt det kommunala utjämningssystemet?
I april initierade regeringen en parlamentarisk kommitté som ska göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. Syftet är att, i ett helhetsgrepp, säkerställa att utjämningssystemet ger kommuner och regioner över hela landet likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och service. Slutsatserna ska redovisas i maj 2024.

Vilka utmaningar är det som kommittén ställs inför? Vilka är styrkorna och svagheterna i utjämningssystemet som det nu fungerar? Finns det några uppenbara brister som måste fixas? Var kommer fokus att ligga i det arbete som är på väg att startas upp?

Panel
Emelie Värja, huvudsekreterare kommittén för en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning
Peter Lindroth, ordförande SmåKom
Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm

Oct 13, 2022 09:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading