webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Helping People to Get Online / Helpu Pobl i fynd Ar-lein
There are many people who own digital devices who would benefit from support or guidance to get online.
This webinar will:
• Discuss the importance of getting to know individuals so that support can be tailored to their needs.
• Explore ways to overcome barriers to getting online.
• Focus on methods for supporting someone remotely, giving advice by phone as well as video calling.
• Provide an overview of useful apps to communicate and signpost to resources for further learning.

This session will be delivered in English

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein.

Yn y weminar hon byddwn yn:
· Trafod pwysigrwydd dod i adnabod yr unigolyn yr ydych yn ei helpu er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu hanghenion.
· Goresgyn rhwystrau i fynd ar-lein.
· Canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor tros alwadau ffôn a galwadau fideo.
· Adolygu apiau defnyddiol o ran cyfathrebu a lleoedd i fynd i gael dysgu ymhellach.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Oct 20, 2021 10:00 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Digital Communities.