webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa pt. „Praktyka szczepień w Polsce a nowe wyzwania”
Przebieg kolejnych fal pandemii Covid-19 pokazuje, że szczepienia przeciw koronawirusowi to wciąż priorytet. Ważna jest też profilaktyka innych groźnych dla życia i zdrowia zakażeń, m.in. inwazyjnej choroby pneumokokowej, gruźlicy, krztuśca, grypy czy żółtaczki, które wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Dlatego z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień mówić będziemy o aktualnej sytuacji epidemicznej, realizacji kalendarza szczepień w Polsce, również wśród migrantów z Ukrainy oraz o skuteczności i bezpieczeństwie stosowanych szczepionek. Na temat znaczenia odporności zbiorowej, najnowszych osiągnięciach wirusologii oraz rozwiązaniach systemowych zabezpieczających przed chorobami zakaźnymi polskie społeczeństwo oraz przebywające w naszym kraju osoby z Ukrainy, głos zabiorą m.in. minister Grzegorz Cessak i dyrektor Adam Czesławski z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. Leszek Szenborn, dr hab. Tadeusz Zielonka i dr n. med. Paweł Grzesiowski.

Zadawanie pytań za pomocą sesji Q&A.

Apr 20, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .