webinar register page

DCW Gweminar Y Gymraeg ar y We
Y Gymraeg ar y We

Yn y gweminar hon byddwn yn:

• Trafod hanes y Gymraeg a sut y mae hi wedi goresgyn newidiadau diwylliannol.
• Rhoi resymau i chi dros ddefnyddio'r rhyngrwyd yn y Gymraeg.
• Dangos yr adnoddau sydd ar gael ichi ar gyfer adloniant, gwybodaeth a cymorth iaith.

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg. This session will be delivered in Welsh.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Mar 2, 2022 02:00 PM in London

* Required information
Loading