webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa "Ścieżka pacjenta z padaczką w Polsce – kierunki optymalizacji opieki opartej na wartości zdrowotnej"
Padaczka to jedna z najczęstszych poważnych chorób neurologicznych. Według danych NFZ w w 2019 r. leczono prawie 300 tys. pacjentów dotkniętych tym schorzeniem.

Choroba stanowi istotny problem epidemiologiczny, diagnostyczny, terapeutyczny, społeczny i ekonomiczny. Większość przypadków padaczki – ok. 2/3 – jest diagnozowana u osób przed ukończeniem 16. r.ż.

Podczas konferencji odbędzie się inauguracja raportu pt. „Ścieżka pacjenta z padaczką w Polsce – kierunki optymalizacji opieki opartej na wartości zdrowotnej” wydanego przez Uczelnie Łazarskiego. Raport jest pretekstem do dyskusji w gronie ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej nt. rozwiązań systemowych w zakresie skoordynowanej opieki nad pacjentami z padaczką w Polsce.

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI ONLINE ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Nov 15, 2022 02:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .