webinar register page

Vi presenterar Quria Digital Agreements
Kristoffer Persmyren och Magdalena Olofsson berättar allt du behöver veta om Quria Digital Agreements – vår nya lösning för Quria-bibliotek som vill erbjuda digital signering av låntagaravtal.

Nov 17, 2022 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .