webinar register page

Introduktion till Winningtemp för ledare och administratörer
Introduktion till dig som är ledare eller systemadministratör i hur du använder Winningtemp!

Under detta tillfälle får du en demonstration av systemet och Winningtemps utbildare ger dig tips på hur du kommer igång och använder verktyget i din vardag.

Vi går bland annat igenom:
- Vad är Winningtemp?
- Genomgång av systemet
- Konkreta tips på arbetssätt
- Hur du kontaktar supporten

Tidsåtgång: 60 minuter
Språk: Svenska
Plattform: Zoom

Utbildningen kommer att spelas in.

Jul 14, 2022 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Amanda Sletten.