webinar register page

Webinar banner
Desert Control øker beredskapen for å «slukke» global ørkenspredning
Torsdag 25. november flytter Desert Control inn i gamle Forus brannstasjon og etablerer globalt hovedsenter for forskning og utvikling i Stavanger. I den forbindelse ønsker vi utvalgte gjester velkommen til å delta i vår markering for økt beredskap.

Global matjord står i brann. Det skjer under føttene våre og klodens tynne lag av toppjord tynnes ut nedenfra og opp; ute av syne, ute av sinn. 12 millioner hektar grønne og fruktbare landområder forfaller årlig til ørken i henhold til FN. Det tilsvarer 34 fotballbaner som brennes av til sand og støv hvert minutt. Legges fotballbanene etter hverandre må du kjøre i 210 km/t for å holde følge med ørkenspredningen.

Klimaendring skjer globalt, og sprer seg stadig raskere. Ifølge FN er mer enn 20 prosent av klodens dyrkbare landområder lagt brakk av ørkenspredning. Med dette forfalls-tempoet vil det bety slutten for globalt landbruk på under 60 år. FN melder videre at vi har mindre enn 12 år til det er for sent å gjøre noe med våre klimafeil. Det brenner under føttene våre, og vi må handle før det er for sent.

Som norsk klimateknologibedrift bygger vi beredskap for «slukking» av ørkenspredning og sikre en bærekraftig fremtid med redusert forbruk av vann for landbruk, skog og grønne landskap. Vi skal gjøre jorden grønn igjen. Gamle Forus brannstasjon blir nå vårt beredskapssenter som skal sette standarden for vårt videre og akutte arbeid med å «slukke» klimabranner i utsatte områder over hele verden.

Ved å spraye flytende nanoleire (LNC) på glovarm ørkensand gjøres den om til fruktbar, dyrkbar mark. Gevinstene av dette «slukningsarbeidet» er mangfoldige, og grønne. Arbeidet i vår globale FoU lab skal utvikle og forbedre teknologi for å akselerere vårt globale redningsarbeid.

Nov 25, 2021 09:30 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ole Kristian Sivertsen.