webinar register page

Webinar banner
Webinar – Grönlands otämjda vildmark
Inspiration om PolarQuests olika expeditioner till Grönland. Presentationen hålls av vår kunniga och populära expeditionsledare, Christian Engelke och efter presentationen kommer vi att finnas tillgängliga för att svara på fler frågor.

Oct 26, 2021 06:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: PolarQuest.