webinar register page

Webinar banner
SLS Webinar med Sofia Wallström
Välkommen på webinar med IVOs generaldirektör Sofia Wallaström kring IVOs utredning; Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur. SOU 2021:71
I slutet av webinaret kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Sep 27, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.