webinar register page

Webinar banner
TEBD SME Survey Launch Event / TEBD KOBİ Anketi Sonuçlarının Sunumu Etkinliği
We are very pleased to invite you to the SME Survey Launch Event on the “EU-Turkey Business Relations: Views of the Turkish Private Sector”, which will be organised within the framework of the Turkey-EU Business Dialogue (TEBD) Project.

The event will take place on 10 March 2022 in a hybrid environment at TOBB Premises in Ankara, Turkey between 15:00-16:30 (Turkish Time). During the TEBD SME Survey Launch Event, the results of SME Surveys will be presented.

The TEBD project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey, and is being implemented by EUROCHAMBRES in close cooperation with TOBB. SME Surveys were conducted out to collect information from companies in Turkey and in the EU Member States regarding their experiences and views in relation to economic cooperation and trade between Turkey and the EU. The end-goal of the survey is to provide a comprehensive assessment of EU-Turkey business relations.

---

Sizleri, Türkiye-AB İş Diyaloğu (TEBD) Projesi çerçevesinde düzenlenecek olan “AB-Türkiye İş İlişkileri: Türk Özel Sektörünün Görüşleri” konulu KOBİ Anketi Sonuçlarının Sunumu Etkinliği'ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Etkinlik 10 Mart 2022 tarihinde Türkiye saati ile 15:00-16:30 saatleri arasında Ankara TOBB Yerleşkesi'nde hibrit olarak gerçekleştirilecektir. TEBD KOBİ Anketi Sonuçlarının Sunumu Etkinliği'nde KOBİ Anketlerinin sonuçları açıklanacaktır. Etkinlik sırasında Türkçe ve İngilizce tercüme yapılacaktır.

TEBD projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmekte ve EUROCHAMBRES tarafından TOBB ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. KOBİ Anketleri, Türkiye ve AB Üye Devletleri'ndeki şirketlerden Türkiye ile AB arasındaki ekonomik işbirliği ve ticarete ilişkin deneyim ve görüşleri hakkında bilgi toplamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anketin nihai amacı, AB-Türkiye iş ilişkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamaktır.

Mar 10, 2022 03:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .