webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Законодавство у области заштите животне средине и одрживи развој – стање у Србији и досадашња искуства Хрватске као чланице ЕУ
Дана 28. септембра 2022. године, са почетком у 9:30 (Трг Николе Пашића 11, 4. спрат, свечана сала, кабинет 136) Институт за европске студије (ИЕС) из Београда, у сарадњи са Правним факултетом Универзитета „Јосип Јурај Штросмајер“ (Josip Juraj Strossmayer) у Осијеку (ПРАВОС), организује међународну научну конференцију на тему:
Законодавство у области заштите животне средине и одрживи развој – стање у Србији и досадашња искуства Хрватске као чланице ЕУ
Климатске промене, проблеми загађења ваздуха, воде и земљишта, питање управљања отпадом и пораст глобалне просечне температуре су, протеклих година и деценија, значај еколошких тема ставили у фокус интересовања јавности и научне заједнице. Поред тога, заштита животне средине је једна од најзначајнијих области деловања Европске уније (ЕУ), којој је посвећен како стално растући број прописа, тако и све значајнија буџетска средства. Преговори Србије о чланству у ЕУ, али и њено опште напредовање у заштити животне средине и природних богатстава, кључно зависе како од разумевања процеса и тенденција у усвајању и примени европског законодавства у овој области, тако и од примене концепта одрживог развоја у све већем броју јавних политика. Као држава која се последња придружила Унији, Република Хрватска је, током претходних година, прошла кроз дубинску нормативну трансформацију свог еколошког законодавства и пракси, која, поред активног учешћа грађана, иновативних јавних политика и технолошког развоја, кључно зависи и од увида које друштвено- хуманистичке, а посебно правне науке могу да пруже у овој области. Циљ Конференције је да допринесе бољем разумевању и већој видљивости питања правне заштите животне средине на националном и европском нивоу.

Sep 28, 2022 09:30 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .