webinar register page

Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap
Program

Åpning av seminaret fra leder av i styringsgruppen Kårhild Husom Løken.

Programkomiteens leder Bengt Karlsson om betydningen av «Menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap» i psykisk helse – og rusfeltet

Marius Storvik – 1. amanuensis ved Universitetet i Tromsø: «Menneskerettigheter, nødrett og diskriminering».

Pause

Guro Gabrielsen – Fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet: «Norges utfordringer med CRPD med særlig fokus på tvang og diskriminering»

Målfrid Frahm Jensen – erfaringskonsulent emerita: «Hvem skal vi tro? – Journalnotat kan sette pasientens rettssikkerhet i fare».

Pause

Kenneth Arctander – Daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon: «En ruspolitikk forankret i menneskerettighetene?»

Oct 15, 2021 12:15 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Erfaringssentrum.