webinar register page

TỐI ƯU QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ CÙNG TIKI ADS
Nhà Bán đã cài đặt chiến dịch quảng cáo Tiki Ads nhưng vẫn không thấy hiệu quả?
Chiến dịch của Nhà Bán có lượt hiển thị nhưng tỷ lệ bỏ vào giỏ hàng rất thấp?
Hay các từ khóa được cài đặt không có lượt nhấp chuột nào?
Rất có thể Nhà Bán đã bị vướng phải 1 vài sự cố trong quá trình cài đặt quảng cáo. Tất cả mọi câu hỏi hay nỗi băn khoăn đó sẽ được giải đáp trong buổi chia sẻ trục tuyến về cách tối ưu quảng cáo Tiki Ads hiệu quả.

THAM GIA NGAY!

Nov 15, 2022 10:00 AM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .