webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa pt. „Astma - nowe standardy leczenia, nowe wyzwania!”
Co powoduje rozwój astmy?
Czy można uniknąć jej ciężkiej postaci?
Czy światowe standardy leczenia tej powszechnej choroby cywilizacyjnej są dostępne dla polskich pacjentów?

W związku ze Światowym Dniem Astmy wybitni specjaliści przedstawią aktualne problemy, nawiązując m. in. do wyzwań, jakie stawia przed polskim systemem ochrony zdrowia napływ setek potencjalnych pacjentów z Ukrainy. Zaproponują zmiany organizacyjne, które mogą wspomóc właściwe prowadzenie osób z astmą i umożliwić lepsze kontrolowanie choroby. Poruszą też temat konieczności wczesnej diagnozy astmy i aktualizacji schematów leczenia oraz zmian jakich wymagają obecne programy lekowe.

Wykłady poprowadzą: prof. Karina Jahnz-Różyk, dr n. med. Aleksandra Kucharczyk, prof. Marek Kulus, prof. Maciej Kupczyk, prof. Piotr Kuna oraz dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Apr 26, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .