webinar register page

Webinar banner
Kriminalvårdsmedicin med fokus på Neuropsykiatri, Lars Håkan Nilsson, specialist i allmän- och rättspsykiatri
Ett webinar med fokus på ADHD ur ett kriminalvårdsperspektiv med insikter kring konsekvenser, utredning och behandling

Nov 8, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading