webinar register page

Thinking big: what is the future of food in Cardiff? Meddwl mawr: beth yw dyfodol bwyd yng Nghaerdydd?
Join businesses, organisations, community groups and people interested in connecting around healthy and sustainable food at the Cardiff Good Food Summit on 22nd October.

The Summit will celebrate Cardiff’s success at Sustainable Food Places Awards, becoming the first place in Wales and one of only six places in the UK to achieve a Silver Award, recognising the city’s pioneering work in promoting healthy and sustainable food.

The online event will also launch the new city-wide Good Food Strategy, which has been developed by over 2,500 people in Cardiff.

The online Good Food Summit will feature the following three events:

9.30 – 11.00:

Thinking big: what is the future of food in Cardiff? Introduced by Cllr Huw Thomas, Leader of Cardiff Council and featuring Jane Davidson, Carolyn Steel, Nirushan Sudarsan and Dee Woods.

Ymunwch â busnesau, sefydliadau, grwpiau cymunedol a phobl sydd â diddordeb mewn cysylltu dros fwyd iach a chynaliadwy yng Nghynhadledd Bwyd Da Caerdydd ar 22 Hydref.

Bydd y Gynhadledd yn dathlu llwyddiant Caerdydd yng Ngwobrau Lleoedd Bwyd Cynaliadwy trwy fod y lle cyntaf yng Nghymru ac un o ddim ond chwe lle yn y DU i ennill Gwobr Arian, sy’n cydnabod gwaith arloesol y ddinas yn hyrwyddo bwyd iach a chynaliadwy.

Bydd y digwyddiad ar-lein yn lansio’r Strategaeth Bwyd Da newydd y ddinas gyfan, a ddatblygwyd gan dros 2,500 o bobl yng Nghaerdydd.

Bydd y Gynhadledd Bwyd Da ar-lein yn cynnwys y tri digwyddiad canlynol:

9.30 – 11.00

Meddwl mawr: beth yw dyfodol bwyd yng Nghaerdydd?

Caiff ei gyflwyno gan y Cyngh. Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd a bydd yn cynnwys Jane Davidson, Carolyn Steel, Nirushan Sudarsan a Dee Woods.

Oct 22, 2021 09:30 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fern Morgan.