webinar register page

Webinar banner
Demo av mässplatform och back-office inför Gymnasiemässan Digital 2021
gymnasium.se visar dig hur mässplattformen ser ut för besökare men också hur du som utställare navigerar dig runt i back-office.

Nov 2, 2021 10:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: EMG Educations Media Group.